BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mucha Zbigniew
Title
Estymacja parametrów trendu logistycznego
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 4, s. 17-26, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Metody ekonometryczne, Ekonometria
Econometric methodology, Econometrics
Abstract
Zaproponowano prosty sposób szacowania trendu logistycznego z wykorzystaniem procedury rozkładu dowolnej funkcji na funkcję parzystą i nieparzystą.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bartoszewicz S. (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa
  2. Czerwiński Z. (1969), Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa
  3. Sowyer W.W. (1974), Droga do matematyki współczesnej, WP, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu