BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Tomasz
Title
Współpraca producenta z dostawcami i odbiorcami w tworzeniu i komercjalizacji nowego produktu na rynku B2B
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 1, s. 2-7
Keyword
Komercjalizacja produktu, Wynalazczość, Przedsiębiorczość, Rynek instytucjonalny, Nabywca końcowy
Product commercialization, Invention, Entrepreneurship, Business to Business (B2B), Final buyer
Abstract
Jednym z najistotniejszych czynników przewagi konkurencyjnej jest zdolność przedsiębiorstw i ich sieci do tworzenia innowacji w produktach oraz umiejętność ich wprowadzania na rynek. W artykule przedmiotem uwagi są relacje kształtujące się na rynku instytucjonalnym (określanym popularnie jako rynek B2B). Specyfika nabywców końcowych występujących na tym rynku determinuje bowiem szczególny charakter i intensywność współpracy między nimi a oferentem produktu, tj. producentem wyrobu lub usługodawcą.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agarwal S., M.K. Erramilli, Ch.S. Dev, Market Orientation and Performance in Service Firms: Role of Innovation. „Journal of Services Marketing" 2003, No. 1.
 2. Eisenhardt K., B.N. Fabrizzi, Accelerating Adaptive Processes: Product Innovation in the Global Computer Industry. „Administrative Science Quarterly" 1995, No. 5;
 3. M. Iansiti, Shooting the Rapids: Managing Product Development in Turbulent Environment. „California Management Review" 1995, No. 1.
 4. Flint D.J., R.B. Woodruff, S.F. Gardial, Exploring the Phenomenon of Customers’ Desired Value Change in a Business-to-Business Context. “Journal of Marketing” 2002, October
 5. Haas R.W., Business Marketing. Wyd. VI, South-Western College Publishing, Cincinnati 1995, s. 378-393, 400-404.
 6. Handfield R., R.L. Ragatz, K.J. Petersen, R.M. Monczka, Involving Suppliers in New Product Development. „California Management Review" 1999, No. 1.
 7. Herstatt C., Suchfelder fuer Innovationen mit Marktforschung erschliessen. „I0 Management" 2001, Nr 9.
 8. Jassawalla A.R., H.C. Sashittal, Strategies for Effective New Product Team Leaders. „California Management Review" 2000, No. 2;
 9. Keller R., Cross-functional Project Groups in Research and New Product Development: Diversity, Communication, Job Stress and Outcomes. „Academy of Management Journal" 2001, No. 3.
 10. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SJA, Warszawa 1999, rozdz. 13;
 11. Lambin J.-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, rozdz. 10;
 12. Millson M.R., D. Wilemon, The Impact of Organisational Integration and Product Development Proficiency on Market Success. „Industrial Marketing Management" 2002, Vol. 31, s. 1-23.
 13. Page A.L., Assessing New Product Development Practices and Performance: Establishing Crucial Norms. „Journal of Product Innovation Management" 1993, No. 4;
 14. Prauer A., H.G. Klug, G. Becker, STEP - Wie Zulieferer fruehzeitig in die Entwicklungsarbeit eingebunden werden. „New Management" 2001, Nr 10.
 15. Sosnowska A., S. Łobejko, A. Klopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa 2000, rozdz. 3.
 16. Vandenbosch M., T. Clift, Dramatically Reducing Cycle Times through Flash Development. „Long Range Planning" 2002, December.
 17. Wynstra F., A. van Weele, M. Weggemann, Managing Supplier Involvement in Product Development. „European Management Journal" 2001, No. 2;
 18. Wynstra F., M. Weggemann, A. van Weele, Exploring Purchasing Integration in Product Development. „Industrial Marketing Management" 2003, No. 1;
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu