BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kliber Paweł, Malaga Krzysztof
Title
Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarczego w krajach OECD do stabilnych stanów równowagi w modelach wzrostu typu Solowa-Swana
Convergence of Economical Growth Patterns in CSCE Member Countries to Stable Equilibrium in Solow-Swan Models
Source
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 1, s. 91-108, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Keyword
Wzrost gospodarczy, Modele ekonomiczne, Modele wzrostu, Teoria wzrostu gospodarczego, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Konwergencja, Model Solowa-Swana
Economic growth, Economic models, Growth model, Economic growth theory, Economic and political integration of Europe, Convergence, Solow-Swan model
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
W artykule rozpatrzono problem zbieżności ścieżek wzrostu gospodarczego do stabilnych stanów równowagi w trzech wariantach neoklasycznego modelu wzrostu typu Solowa-Swana. Przedstawiono w nim opis modelu wzrostu Solowa-Swana z deficytem budżetowym i z saldem handlu zagranicznego. Szczególnymi przypadkami tego modelu są standardowy model wzrostu typu Solowa-Swana oraz model wzrostu Solowa-Swana z deficytem budżetowym.

The article looks at the problem of convergence of economic growth patterns to stable states of equilibrium in three variants of a neoclassical Solow-Swan model. It presents a detailed description of the Solow-Swan growth model with a budget deficit and a balance in foreign trade. Specific cases of the model are standard Solow-Swan growth models and the Solow-Swan model with a budget deficit.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barro R.J., Sala-I-Martin, Economic Growth, McGraw Hill, 1995.
  2. Malaga K., O zbieżności ścieżek wzrostu gospodarek wybranych krajów OECD i gospodarki Polski do stabilnych stanówrównowagi w modelach wzrostu typu Solowa-Swana, Przegląd Statystyczny, nr 1/1999.
  3. Tavera Ch., Cadoret I., Equilibres d'endetment et vitesse de convergence du ratio dette/PIB dans une economie en croissance,Faculte des Sciences Economiques, Rennes I, 1996.
  4. Tavera Ch., Cadoret I., Une note sur timpact du defficit public sur la vitesse de convergence des Economies Europeennes,Universite de Rennes I, 1997.
  5. Summers R., Heston A., Atten B., Nuxoll D., Penn World Tables, http://pwt.econ.upenn.edu/
  6. EIU CountryData, Bureau van Dijk-Electronic Publishing, http://countrydata.bvdep.com/
  7. European Economy. Convergence report 2000, European Comission.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu