BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2002 roku (skrót)
Source
Bezpieczny Bank, 2003, nr 2 (21), s. 4-37
Keyword
Sektor bankowy, Gwarancje bankowe, Upadłość banku
Banking sector, Banking guarantee, Bank bankruptcy
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
W sprawozdaniu omówiono takie zagadnienia jak: działalność gwarancyjna BFG; działalność pomocowa BFG; monitorowanie i kontrola wykorzystania pomocy finansowej BFG; system gromadzenia i analizy informacji o bankach; współpraca BFG z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Bankowego, Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego, Związkiem Banków Polskich i bankami; współpraca międzynarodowa BFG; fundusze i gospodarka finansowa; władze i organizacja BFG.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu