BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Andrzej
Title
Kierunki nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w latach 1995-2003
Source
Bezpieczny Bank, 2003, nr 2 (21), s. 41-49
Keyword
Gwarancje bankowe, Upadłość banku, Regulacje prawne
Banking guarantee, Bank bankruptcy, Legal regulations
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Omówiono nowelizacje ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W latach 1995-2003 ustawa ta była nowelizowana 14 razy, z tego trzy nowelizacje miały charakter kompleksowy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu