BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prengel Marek
Title
Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym
Source
Bezpieczny Bank, 2003, nr 2 (21), s. 79-90
Keyword
Pranie brudnych pieniędzy, Przestępczość zorganizowana, Sektor finansowy, Dyrektywy EWG
Money laundering, Organised crime, Financial sector, EEC directives
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Rada Europy
Basel Committee on Banking Supervision, Council of Europe
Abstract
Omówiono starania mające na celu harmonizację walki z praniem pieniędzy na płaszczyźnie międzynarodowej. Przybliżono ustalenia zapisane w Deklaracji Bazylejskiej ogłoszonej w 1988 roku i dotyczącej zapobiegania przestępczemu wykorzystywaniu systemu bankowego do celów prania pieniędzy; w Zaleceniu nr R (80) 10 Rady Europy z 1980 roku dotyczącym działań skierowanych przeciwko transferom i ukrywaniu środków pochodzących z przestępstwa; w Dyrektywie 91/308/EWG z 1991 roku w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celu prania pieniędzy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu