BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Andrzej
Title
Geneza i przyczyny powstania walut kluczowych na międzynarodowych rynkach finansowych
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2003, nr 9, s. 111-115
Keyword
Waluta międzynarodowa, Waluty światowe, Rynek kapitałowy, Rynki międzynarodowe, Kraje wysoko rozwinięte, Dolar, Systemy walutowe
International currency, World currency, Capital market, International market, High-developed countries, Dollar, Currency systems
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych przyczyn wpływających na powstanie walut "kluczowych". Pod tym pojęciem rozumie się taką walutę, która dominuje w obszarze dewizowym, w rozliczaniu handlu zagranicznego oraz w utrzymywaniu przez banki centralne rezerw dewizowych. O ile przed wybuchem I wojny światowej za walutę kluczową uchodził funt brytyjski, to obecnie pierwszoplanową rolę odgrywa dolar amerykański.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu