BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Analiza postaw i opinii pracowników a luka wizerunkowa
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 11, s. 35-38, przypis
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Opinia pracowników, Marketing personalny, Badania ankietowe
Company image, Employees' opinion, Personnel marketing, Questionnaire survey
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę postaw i oczekiwań aktualnych pracowników oraz analizę sposobu postrzegania firmy jako pracodawcy. Przedstawiono wskaźniki umożliwiające przeprowadzenie tych analiz. Zostały one opracowane na podstawie wyników pierwotnych badań empirycznych przeprowadzonych wśród pracowników polskich przedsiębiorstw produkcyjnych reprezentujących grupę małych i średnich firm. Podczas badań zastosowano metodę bezpośredniego badania ankietowego. Objęto nimi łącznie 567 osób zajmujących stanowiska kierownicze niższego szczebla oraz pracowników wykonawczych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. BARUK, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu