BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zapłata Sławomir
Title
Wytyczne dla planów jakości - norma ISO 10005:2005 a ISO 9001:2000
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 5, s. 21-24, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Jakość, Planowanie jakości, Normy ISO, System zarządzania jakością, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
Quality, Quality planning, ISO International Standards, Quality management systems, Enterprise Resource Planning (ERP)
Note
Zawiera tabele: [1] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 4 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [2] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 5 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [3] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 6 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [4] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 7 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [5] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 8 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch norm i wzajemnych zależności pomiędzy wytycznymi z normy ISO 10005:2005 i wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000. Zaprezentowano plany jakości, omówiono normy ISO 9001:2000 oraz ISO 10005:2005, system zarządzania jakością, odpowiedzialność kierownictwa oraz wymagania związane z zarządzaniem zasobami, realizacją wyrobu, a także pomiarem, analizą i doskonaleniem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary, International Organization for Standardization, Geneva 15.12.2000, polskie tłumaczenie: PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  2. ISO 10005 Quality management - Guidelines for quality plans, International Organization for Standardization, Geneva 1995, polskie tłumaczenie: PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, sierpień 1998.
  3. ISO 9001 Quality Management System - Requirements, International Organization for Standardization, Geneva 15.12.2000, polskie tłumaczenie: PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Dz.U. nr 71, póz. 645, §1.2, pkt. 7, s. 4175.
  5. ISO 10005 Quality management systems - Guidelines for quality plans, International Organization for Standardization, Geneva 2005-06-01.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu