BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Truszczyński Jan
Title
Polska w instytucjach UE
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2003, nr 23, s. 4-6
Keyword
Instytucje WE, Administracja publiczna, Biurokracja
European Communities Institutions, Public administration, Bureaucracy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Od podpisania Traktatu Akcesyjnego do momentu jego wejścia w życie minie rok. Tak długi okres potrzebny jest do poznania od środka sposobu funkcjonowania procedury decyzyjnej w Radzie Europy, jak również do właściwego przygotowania się do współpracy na forum międzypaństwowym, gdzie ścierają się różne grupy interesów. Sposób funkcjonowania Polski w Radzie nie jest jeszcze do końca dostosowany do sposobu unijnego, chociażby ze względu na przyzwyczajenia do podejmowania decyzji na wyższych szczeblach organizacyjnych w kraju niż w Radzie oraz na braku wkładu Polski w tworzeniu przepisów Wspólnotowych w ciągu poprzednich lat i niedostatecznej wiedzy o nich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu