BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowicz Iwona, Miłaszewicz Danuta
Title
Zależność między inwestycjami i oszczędnościami w Polsce
Dependence between investment and savings in Poland
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 34-40, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Polityka makroekonomiczna, Oszczędności, Inwestycje, Modele makroekonomiczne, Modele ekonometryczne
Macroeconomic policy, Savings, Investment, Macroeconomic models, Econometric models
Note
summ., rez.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza współzależności między oszczędnościami i inwestycjami w polskiej gospodarce w okresie transformacji. Badaniem objęto okres od 1991 do 2001 r.

The paper focuses the level and structure of gross savings and investment in Poland in years 1991-2001 and was conducted the analysis of relationship among these variables. In this aim were used concomitant dependency and causative-descriptive model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Attansio O. P., Picci L., Scorcu A. E., Saving, growth and investment: A macroeconomic analysis using, a panel of countries. The Review of Economics and Statistics, 2000, t. LXXXII, nr 2
  2. Devereux M. P., Investment, saving and taxation in an open economy. Oxford Review of Economic Policy, 1996, t. 12, nr 2
  3. Feldstein M., Horioka C., Domestic saving and international capital flows. Economic Journal, 1980, nr 90
  4. Hozer J., Tempus locus homo casus et fortuna regit factum. Zbiór esejów ekonomicznych. IADiPG Szczecin 2003
  5. Liberda B., Rogut A., Tokarski T., Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. "Ekonomista" 2003, nr 3
  6. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 1991-1997, GUS, Warszawa 1999
  7. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 1995-1999, GUS, Warszawa 2001
  8. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2001, GUS, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu