BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zeliaś Aleksander (Wydział Zarządzania)
Title
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne
Ageing of the Polish Population : Statistical and Demographic Aspects
Source
Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2001, nr 5, s. 139-159, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Demografia, Ludzie starsi, Proces starzenia się ludności, Ludność miejska, Ludność wiejska, Przyrost naturalny, Analiza statystyczna, Analiza demograficzna
Demography, Elderly people, Process of people ageing, Urban population, Rural population, Birth rate, Statistical analysis, Demographic analysis
Note
summ.
Country
Kraków, Polska
Cracow, Poland
Abstract
Celem artykułu jest analiza statystyczno - demograficzna starzenia się ludności Polski w latach 1990 - 1999 oraz w metropolitalnej aglomeracji krakowskiej. Pracę uzupełniono refleksją na temat starości w społeczeństwie polskim w perspektywie XXI wieku.

The purpose of this report is to provide a statistical and demographic analysis of the ageing of the population of Poland and of the City of Cracow between 1990 and 1999. The readers will also find a few thoughts on the problem of old age in Poland in the 21st Century. In addition the paper includes useful references those certainly provides inspiration for further research.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bulska B. [2000], Sytuacja ludzi starszych w Warszawie w okresie międzywojennym i obecnie. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 63-75.
 2. Bulska B. M. [2000], Warszawa u schyłku XIX i na progu XXI wieku w dokumentacji statystycznej, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział Warszawski, Warszawa.
 3. Dunn H. P. [1997], Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, Biblos, Tarnów.
 4. Halicka M. [1999], Wiek podeszły społeczeństwa: Aspekty demograficzne, Ethos, nr 47, s. 138-148.
 5. Hellwig Z., Siedlecki J. [1989], Krzywa logistyczna, jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju procesów społeczno-gospodarczych, Prace Naukoznawcze i Prognostyczne, nr 4.
 6. Holzer J. [1994], Demografia, wyd. IV zmienione, PWE, Warszawa.
 7. Kaczmarek M., Szwed A. [1999], Natura i osobliwości starzenia się. Forum Akademickie, nr 12, s. 48-50.
 8. Kodeks etyki lekarskiej [1994], Oficyna Wydawnicza Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawa.
 9. Kurkiewicz J. [1992], Podstawowe metody analizy demograficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kurkiewicz J. [1998], Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Zeszyty Naukowe. Seria specjalna: Monografie, Nr 131, Kraków.
 11. Kwiecień W. [1975], Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, Vol. IX, 3, Sectio H, s. 29-52.
 12. Mynarski S. [1999], Czy grozi nam ujemny przyrost naturalny. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 40-43.
 13. Ochocki A. [1999], Starzenie się ludności Polski, Ethos, nr 47, s. 149-153.
 14. Pędzich W. [1999], Ludzie starzy w perspektywie XXI wieku, Ethos, nr 47, s. 129-137.
 15. Pietkiewicz B. [2000], Wyklęte słowo eutanazja. Polityka, 46 (2271), s. 3-9.
 16. Stanisz T. [1986], Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 17. Szukalski P. [1998], Proces starzenia się społeczeństw Europy: Spojrzenie perspektywiczne, Gerontologia Polska, nr 6(2), s. 51-55.
Cited by
Show
ISSN
1506-7351
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu