BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabłocki Grzegorz
Title
Młodzież wiejska jako przedmiot selekcji społecznych w oświecie
Source
Wieś i Rolnictwo, 2003, nr 2, s. 145-164
Keyword
Polityka oświatowa, Reforma oświaty, Edukacja, Wieś
Education policy, Educational system reforms, Education, Village
Abstract
Przedstawione zostały procesy selekcji społecznych, jakie dokonały się w polskim szkolnictwie w latach dziewięćdziesiątych. Analizowane dane statystyczne opisują różnice w karierach edukacyjnych młodzieży wiejskiej i miejskiej oraz upoważniają sformułowania uwag na temat efektywności realizowanej obecnie reformy oświatowej. Cele tej reformy dotyczące poprawy poziomu kształcenia na wsi mogą nie zostać osiągnięte, ponieważ w nowych zasadach funkcjonowania systemu edukacyjnego nie wprowadzono rozwiązań, które ograniczyłyby wpływ czynników już wcześniej stanowiących o niższych wynikach kształcenia na wsi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu