BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewska Anna
Title
Zarządzanie zinformatyzowane
Source
Personel i Zarządzanie, 2003, nr 19, s. 16-19
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dział personalny, Informatyzacja, Technologia informacyjna, Studium przypadku
Human Resources Management (HRM), Human resources department, Informatization, Information Technology (IT), Case study
Abstract
Wdrożenie zintegrowanej platformy narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi w Cisco Systems (korporacja międzynarodowa) ogromnie usprawniło pracę i komunikację w firmie. Na potwierdzenie wystarczy przytoczyć fakt, że dział personalny, wspierający ponad 200 pracowników w jedenastu krajach Europy Centralnej to teraz tylko trzy osoby.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu