BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowrońska-Kuśnierewicz Dorota
Title
Fokus w dziale kadr
Source
Personel i Zarządzanie, 2003, nr 19, s. 46-49
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Zarządzanie kompetencjami, Kompetencje pracownicze, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Wywiad zogniskowany
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Competence management, Employees competencies, Employees in enterprise, Focus group
Abstract
Artykuł otwiera cykl poświęcony zogniskowanym wywiadom grupowym jako technice identyfikacji kompetencji. W niniejszej części podano definicję zogniskowanego wywiadu grupowego, czyli fokusu, oraz omówiono rolę, jaką odgrywa on w budowie modelu kompetencji. Wskazano również, w jaki sposób należy dobierać uczestników grup fokusowych, a także jak powinno przygotować się scenariusz prowadzenia takich wywiadów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu