BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej, Wawrzyniak Łukasz
Title
Interwencja państwa na rynku produktów rolnych w USA w świetle struktury wydatków budżetowych - wnioski dla Polski
Source
Wieś i Rolnictwo, 2003, nr 3, s. 9-30
Keyword
Interwencjonizm państwa, Polityka rolna, Budżet państwa, Wydatki budżetowe, Rolnictwo
Government intervention, Agricultural policy, State budget, Budget expenditures, Agriculture
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstract
Artykuł realizuje trzy cele. Przedstawia strukturę wydatków budżetowych USA na rolnictwo w 2003 r. jako przykład interwencji państwa w świetle nowej ustawy "Farm Bill 2002". Dokonuje klasyfikacji tych wydatków. Po drugie, autorzy szacują dochody farm amerykańskich w związku z planowaną interwencją państwa w latach 2002-2011. Po trzecie, porównują wydatki budżetowe Polski i USA na rolnictwo w przeliczeniu na gospodarstwo i hektar użytków rolnych. W konkluzji formułują wnioski dla Polski w perspektywie integracji ze strukturami UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu