BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzun Włodzimierz
Title
Nakłady inwestycyjne i bieżące w rolnictwie polskim w świetle dochodów rolników w latach 1990-2001
Source
Wieś i Rolnictwo, 2003, nr 3, s. 52-71
Keyword
Nakłady inwestycyjne, Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Inwestycje w rolnictwie, Integracja gospodarcza Polski z UE
Capital expenditure, Agriculture, Agricultural restructuring, Arable farm, Farm household income, Investments in agriculture, Poland's economic integration with the EU
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Rolnictwo Polski już od 14 lat przechodzi trudny proces dostosowywania się do reguł gospodarki rynkowej, w tym do funkcjonowania na wspólnym rynku rolnym UE. Podstawowym problemem są dochody gospodarstw rolnych i skala wspierania procesów rozwojowych w rolnictwie z zewnątrz, w szczególności przez budżet. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa wymaga bowiem znaczących nakładów, tak inwestycyjnych, jak i bieżących. Omówiono kolejno uwarunkowania procesów dostosowawczych w rolnictwie, sytuację dochodową gospodarstw rolnych, problemy restrukturyzacji i modernizacji majątku trwałego w rolnictwie, zaopatrzenie rolnictwa w środki obrotowe do produkcji rolnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu