BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychalski Grzegorz
Title
Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w okresie 2004-2006
Source
Wieś i Rolnictwo, 2003, nr 3, s. 72-81
Keyword
Narzędzia polityki gospodarczej, Wieś, Obszary wiejskie, Polityka rolna, Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Economic policy instruments, Village, Rural areas, Agricultural policy, Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Poland's economic integration with the EU, Rural Development Plan
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Artykuł przedstawia ewolucję narzędzi polityki gospodarczej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach polskiego członkostwa w strukturach Wspólnot Europejskich. Zaprezentowano w nim środki towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej, które znalazły się w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiącym dokument operacyjny polskiego rządu. Renty strukturalne, zalesienia, dopłaty do terenów gorszej jakości i gospodarstw niskotowarowych, programy rolnośrodowiskowe, pomoc dostosowawcza i dopłaty do grup producentów stanowią podstawy tego instrumentarium. Te środki polityki wiejskiej w powiązaniu z funduszami strukturalnymi i rynkową interwencją produkcyjną składają się na nowy obraz oddziaływania państwa na gospodarkę żywnościową i obszary wiejskie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu