BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieziula Jolanta
Title
Uwarunkowania i ocena perspektyw rozwoju polskiego rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Source
Wieś i Rolnictwo, 2003, nr 3, s. 113-140
Keyword
Rybołówstwo, Sektorowy Program Operacyjny, Narodowy Plan Rozwoju (NPR), Integracja gospodarcza Polski z UE
Fishery, Sectoral Operational Programme, National Development Plan, Poland's economic integration with the EU
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono ogólną charakterystykę polskiego rybołówstwa bałtyckiego i śródlądowego oraz strategię jego restrukturyzacji i rozwoju w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w 2004-2006".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu