BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Joanna
Title
Kontrakty futures na ropę naftową jako narzędzia zarządzania kapitałem firmy
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 46-53, bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Keyword
Optymalizacja kosztów, Rynek paliw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kontrakty futures, Ropa naftowa
Cost optimization, Fuel market, Enterprise management, Futures contracts, Oil
Abstract
Rynek kontraktów towarowych futures pozwala swoim uczestnikom na kontynuowanie normalnej działalności przy równoczesnym ograniczaniu jej ryzyka. Nie jest to jednak jedyny sposób wykorzystania możliwości, jakie oferuje rynek kontraktów terminowych. Transakcje te mogą posłużyć również jako droga do optymalizacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, która przekłada się na maksymalizację wartości rynkowej jednostki gospodarczej. W artykule przedstawiono wykorzystanie kontraktów futures do optymalizacji kosztu kapitału przedsiębiorstwa na rynku ropy naftowej typu Brent.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Battley N., Kontrakty futures i opcje na gietdach towarowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1996
 3. Borowiecki R., Czają J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie., TNOIK, Warszawa - Kraków 1997
 4. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000
 5. Drewiński M.; Giełdy towarowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
 6. Haushalter G.D., Financing Policy, Basis Risk, and Corporate Hedging: Evidence from Oil and Gas Producers, Journal of Finance, Vol.55, No.1 (2000), s. 107-152
 7. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG - Press, Warszawa 1997
 8. Jerzemowska M., Ryzyko jako czynnik determinujący strukturę kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 40 (1997), s. 48-57
 9. Johnson D., Bush J., International Oil Company Financial Management In Nontechnical Language, PennWell, 1998
 10. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000
 11. Marsh P., The Choice between Equity and Debt: An Empirical Study, Journal of Finance, 3 (1982), s. 121-144
 12. Morellec E., /Asset liquidity, capital structure, and secured debt, Journal of Financial Economics, 61 (2001), s. 173-206
 13. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 14. Stanik W., Biuletyn Instytutu Technologii Nafty, 4 (2001);
 15. Yergin D., Nafta, władza i pieniądze, Philip Wilson, Warszawa 1996
 16. Urbańczyk E., Zagadnienia ustalania optymalnej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia teorii i praktyki gospodarczej, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, OMEGA-PRAKSIS, Łódź 1998
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu