BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berłowski Paweł
Title
Dobry pracownik to pracownik doinformowany
Source
Personel i Zarządzanie, 2003, nr 22, s. 18-20
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w procesie zmian, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Informacja w przedsiębiorstwie, Kultura organizacji, Badania ankietowe
Human Resources Management (HRM), Management under change process, Communication in organisation, Information in enterprise, Corporate culture, Questionnaire survey
Abstract
Preferencje i realizacja potrzeb informacyjnych w firmie - według badań GFM Management Consultants. Do opracowania wykorzystano 13 badań opinii pracowników przeprowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat, w 10 firmach (od 200 do kilku tysięcy pracowników).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu