BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Adam, Heffner Krystian
Title
Pozarolnicza działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej
Source
Wieś i Rolnictwo, 2003, nr 1, s. 86-99
Keyword
Aglomeracje miejskie, Przedsiębiorczość lokalna, Pobudzanie przedsiębiorczości, Przeciwdziałanie bezrobociu, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Urban agglomerations, Local entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Combat unemployment, Non-agricultural economic activity
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Gospodarka obszarów wiejskich staje się odporniejsza na wahania na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Artykuł poświęcono analizie zmian aktywności gospodarczej mieszkańców wsi i inwestorów lokujących swe firmy poza dużymi miastami. Zbadano skalę tych procesów oraz strukturę rodzajową nowo powstałych podmiotów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu