BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chaplin Hannah, Milczarek Dominika
Title
Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim, dolnośląskim
Source
Wieś i Rolnictwo, 2003, nr 4, s. 64-79
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Zatrudnienie, Dochody rolnicze, Polityka rolna
Agriculture, Arable farm, Employment, Farm household income, Agricultural policy
Abstract
W artykule przedstawiono badania dotyczące dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych w Polsce (działalności zarobkowej gospodarstw prowadzonej poza podstawową rolniczą działalnością produkcyjną) w latach 1990-2000. Głównym celem jest pokazanie bodźców i przeszkód w podejmowaniu zdywersyfikowanej działalności przez gospodarstwa rolne oraz wynikające z tego rekomendacje dla polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Praca oparta jest na badaniu ankietowym przeprowadzonym w trzech województwach: podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu