BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtyna Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii
Source
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 5-6, s. 1-22, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Makroekonomia, Cykl koniunkturalny, Teoria cykli koniunkturalnych, Polityka makroekonomiczna
Economic theory, Macroeconomics, Business cycles, Business cycles theory, Macroeconomic policy
Abstract
W minionym trzydziestoleciu przekonanie ekonomistów o możliwości wykorzystania polityki makroekonomicznej jako narzędzia ograniczania wahań koniunkturalnych uległo wyraźnemu osłabieniu. Zjawisko to dotyczyło zarówno dociekań teoretycznych, jak i praktyki gospodarczej. W ostatnich kilku latach w gospodarce światowej wystąpiło jednak kilka ważnych zjawisk, które doprowadziły do renesansu zainteresowania ekonomistów skutecznością polityki antycyklicznej. Czynniki te przedstawione zostały w pierwszej części opracowania. W części drugiej omówione zostały wnioski z badań nad wahaniami cyklicznymi. Uwzględnione zostały w niej kontrowersje dotyczące zarówno charakteru zależności między wahaniami cyklicznymi a wzrostem długookresowym, jak i przebiegu koniunktury w krajach wysoko rozwiniętych (przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Japonii). Przedmiotem rozważań części trzeciej jest obserwowana ostatnio dosyć istotna zmiana poglądów na temat skuteczności polityki fiskalnej. Przedstawione są w niej alternatywne podejścia teoretyczne pozwalające rozpatrywać krótkookresowe efekty tej polityki oraz argumenty za i przeciw stosowaniu działań dyskrecjonalnych i reguł polityki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Auerbach A.J., [2002], Is There a Role for Discretionary Fiscal Policy?, referat na konferencję w Jackson Hole, maszynopis.
 2. Blinder A.S., [2002], Commentary, tekst na konferencję Rethinking Stabilization Policy w Jackson Hole, maszynopis.
 3. Canzoneri M.B., Cumby R.E., Diba B.T., [2002], Should the European Central Bank and the Federal Reserve Be Concerned About Fiscal Policy?, referat na konferencję w Jackson Hole, maszynopis.
 4. Chatterjee S., [2001], Why Does Countercyclical Monetary Policy Matter?, "Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review", nr 2.
 5. De Long J.B., [1999), Introduction to the Symposium on Business Cycles, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
 6. De Long J.B., [2000], The Triumph of Monetarism?, "Journal of Economic Perspectives", nr 1.
 7. Diebold F.X., Rudebusch G.D., [2001], Five Questions about Business Cycles, "Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review".
 8. Fatas A., Mihov I., [2001], Government Size and Automatic Stabilizers: International and Intranational Evidence, "Journal of International Economics", nr 1.
 9. Fiscal, [2001], Fiscal Rules, Papers presented at the Bank of Italy workshop held in Perugia, 1-3 February 2001, Research Department, Banca D'ltalia.
 10. Fuhrer J.C., Schuh S., red. [1998], Beyond Shocks: What Causes Business Cycles?, Conference Series No. 42, Federal Reserve Bank of Boston, June.
 11. Goodfriend M., King R.G., [1997], The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, "NBER Macroeconomics Annual", The MIT Press.
 12. Lucas R.E., [1981], Studies in Business-Cycle Theory, The MIT Press, Cambridge, Mass.
 13. Mankiw N.G., [2000], The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy, "American Economic Review", nr 2.
 14. McConnell M., Quiros G.P., [2000], Output Fluctuations in the United States: What Has Changed Since the Early 1980s, "American Economic Review", nr 5.
 15. Romer C.D., [1999], Changes in Business Cycles: Evidence and Explanations, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
 16. Romer C.D., Romer D.H., [2002], The Evolution of Economic Understanding and Postwar Stabilization Policy, referat na konferencję Rethinking Stabilization Policy w Jackson Hole, maszynopis.
 17. Setterfield M., red. [2002], The Economics of Demand-led Growth. Challenging the Supply-side Vision of the Long Run, Edward Elgar, Cheltenham.
 18. Seidman L., [2001], Reviving Fiscal Policy, "Challenge", May-June.
 19. Taylor J.B., [1998], Monetary Policy and the Long Boom, "Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Review", November/December.
 20. Taylor J.B., [2000], Reassessing Discretionary Fiscal Policy, "Journal of Economic Perspectives", nr 3.
 21. Woodall P., [2002], The Unfinished Recession. A Survey of the World Economy, "The Economist", September 28th.
 22. Wren-Lewis S., [2000], The Limits to Discretionary Fiscal Stabilization Policy, "Oxford Review of Economic Policy", nr 4.
 23. Wyplosz C., [2001], Fiscal Policy: Institutions vs. Rules, Report prepared for the Swedish Government's Commitee on Stabilization Policy in the EMU, December (maszynopis).
 24. Zarnowitz V, [1999], Theory and History Behind Business Cycles: Are the 1990s the Onset of a Golden Age?, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu