BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin Jolanta
Title
Wpływ inflacji i podatku dochodowego na finansowanie inwestycji rzeczowych z amortyzacji
Source
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 5-6, s. 36-56, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Finansowanie inwestycji, Inwestycje rzeczowe, Kapitał amortyzacyjny, Amortyzacja, Środki trwałe
Investment financing, Real investments, Amortization capital, Amortization, Fixed assets
Abstract
W artykule poruszono zagadnienie wpływu inflacji i podatku dochodowego na realne możliwości finansowania inwestycji rzeczowych przez przedsiębiorstwa ze środków będących następstwem amortyzacji, a określonych jako kapitał amortyzacyjny. W warunkach braku indeksacji podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów podatkowych, regulacje podatkowe w okresie inflacji doprowadzają faktycznie do ukrytej formy opodatkowania kapitału przedsiębiorstw. Dlatego jeśli firma chce zachować realną wartość rzeczowego majątku trwałego to musi kompensować braki kapitału amortyzacyjnego z zysku do podziału lub poprzez zaciągnięcie zobowiązań. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych stwierdzono, że amortyzacja postrzegana jest przez polskie przedsiębiorstwa jako najważniejsze źródło finansowania działalności inwestycyjnej. Inflacja w istotny sposób ogranicza możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitału amortyzacyjnego, braki w kapitale amortyzacyjnym przedsiębiorstwa kompensują zyskiem netto i ograniczają poziom inwestycji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Auerbach A.J., [1979], Inflation and Choice of Asset Life, Journal of Political Economy, No 3.
 2. Auerbach A.J., [1981], Inflation and Tax Treatment of Firm Behavior, American Economic Review, No 2.
 3. Auerbach A.J., [1989], Tax Reform and Adjustment Cost: The Impact on Investment and Market Value, International Economic Review, No 4.
 4. Blajer P., [2002], Kredyt drogi, niedostępny i zbyt ryzykowny, Rzeczpospolita nr 263 z dnia 12.11.
 5. Cohen D., Hassett K.A., Hubbard R.G., [1997], Inflation and the User Cost of Capital: Does Inflation Still Matter?, Working Paper No 6046, National Bureau of Economic Research, May.
 6. Feldstein M., [1983], Inflations, Tax Rules and Capital Formation, University of Chicago Press, Chicago.
 7. Feldstein M., [1996], The Costs and Benefits Going from Low Inflation to Price Stability, Working Paper No 5469, National Bureau of Economic Research, February.
 8. Feldstein M., Green J., Sheshinski E., [1976], Inflation and Taxes in a Growing Economy with Debt and Equity Finance, Technical Report No 210, Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences, June.
 9. Glikman P., Kotowicz-Jawor J., Żółkiewski Z., [2000], Rezerwy kapitału trwałego w Polsce, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 10. Hall R.E., Jorgenson D.W., [1967], Tax Policy and Investment Behavior, American Economic Review No 3, s. 391-414; R.E. Hall.
 11. Iwin J., [2002], Podatkowy efekt amortyzacji, Gazeta Prawna 151/2002 z dnia 06.08.
 12. Jorgenson D.W., [1963], Capital Theory and Investment Behavior, American Economic Review, No 2, s. 247-259.
 13. Jorgenson D.W., [1971], Application of The Theory of Optimum Capital Accumulation, [w:] G. Fromm, Tax Incentives and Capital Spending, The Brooking Institution, Washington.
 14. Knieps G., Küpper H.U., Langen R., [2001], Abschreibungen bei fallenden Wiederbeschaffungspreisen in stationären und nicht Märkten, ZfbF.
 15. Maltry H., Keilus M., [2001], Bewertungsansätze in der Kostenrechnung, [w:] Kostenrechnung, Aufgaben und Losungen, pod. red. H. Burchert, Oldenburg, München, Wien.
 16. Pacho W, [1999], Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i opracowania 458, Warszawa.
 17. Sieben G., Maltry H., [2002], Zur Bemessung kalkulatorischer Abschreibungen und kalkulatorischer Zinsen bei der kostenbasierten Preisermittlung von Untenehmen der öffentlichen Energie-vorsorgung, BFuP, nr 4.
 18. Skowronek Cz., [2001], Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a ich możliwości rozwojowe, VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. 20, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu