BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Tatiana
Title
Ryzyko w otwartych funduszach emerytalnych
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, nr 11, s. 11-21
Keyword
Fundusze emerytalne, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie inwestycjami, Ryzyko inwestycyjne, Efektywność inwestycji, Metody oceny inwestycji, Model wyceny aktywów kapitałowych
Pension funds, Capital investments, Management of investments, Investment risk, Efficiency of investment, Methods of investment evaluation, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Abstract
W artykule podjęto próbę zastosowania miar oceny zarządzania portfelem w oparciu o model CAPM do oceny efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce z punktu widzenia ich członków (wskaźnik Treynora), jak i z punktu widzenia umiejętności menedżerów (wskaźnik Sharpe'a, Jensena). Wyodrębniono dwa podstawowe kryteria pomiaru i oceny efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych - stopę zwrotu i ryzyko portfela.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu