BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reksa Łukasz
Title
Szuflady sekurytyzacji
Source
Gazeta Bankowa, 2004, nr 1, s. 28-30
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Papiery dłużne, Aktywa, Papiery wartościowe
Asset securitisation, Debt securities, Assets, Securities
Abstract
Autor przedstawia podstawowe typy i cechy papierów dłużnych powstających w procesie sekurytyzacji. W artykule główny nacisk położono na ogólną ocenę podstawowych struktur związanych z finansowaniem sekurytyzacyjnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu