BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdzieborski Radosław Roman
Title
Zastaw za papiery
Source
Bank, 2004, nr 5, s. 34-36
Keyword
Zastaw rejestrowy, Zabezpieczenie wierzytelności, Papiery wartościowe, Papiery dłużne, Regulacje prawne
Registered pledge, Liability security, Securities, Debt securities, Legal regulations
Abstract
Zastaw rejestrowy miał się stać efektywnym zabezpieczeniem wierzytelności z dłużnych papierów wartościowych. Tak się jednak nie stało. Celem artykułu jest przedstawienie zalet i wad ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu