BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dryll Irena
Title
Liberalne państwo...socjalne : Monitor gospodarczy
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 1, s. 22-23
Keyword
Gospodarka, Konkurencyjność gospodarki, Polityka społeczna państwa, Polityka społeczna, Produkt krajowy brutto (PKB), Wydatki budżetowe
Economy, Economy competitiveness, State social policy, Societal policy, Gross domestic product (GDP), Budget expenditures
Abstract
Wysokie koszty utrzymania osób niepracujących zmniejszają konkurencyjność gospdarki. Po raz pierwszy w historii powojennej Polski, nastąpiło zrównanie liczby pracujących i osób znajdujących się w sferze podziału PKB.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu