BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiecki Marek
Title
Economy of Communion (Ekonomia di Comunione) - nowy kierunek, czy też kolejna utopia?
Economy of Communion (Ekonomia di Comunione) - New Trend or Another Utopia?
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 12, s. 30-38, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Niekonwencjonalne zarządzanie, Model przedsiębiorstwa, Teorie zarządzania personelem, Człowiek w przedsiębiorstwie
Enterprise management, Unorthodox management, Model of enterprise, Theories of personnel management, Human in enterprises
Note
summ.
Abstract
Autor podjął temat nowej koncepcji "uczciwego" rozwoju społeczno-gospodarczego, określanej również jako "ekonomia dzielenia dóbr". Projekt ma jak dotychczas charakter opracowania teoretycznego i wdrażany jest w ograniczonym zakresie. Powstał w roku 1991 z inicjatywy Chiary Lubich, założycielki Ruchu Facolori. Omawiana koncepcja jest alternatywą wobec modelu kapitalistycznej lub socjalistycznej gospodarki. Projekt ten określany także jako "Economy of Communion" EC (ekonomia komunii), poza odnową kulturalną, propaguje nowy model przedsiębiorczości, w którym człowiek zajmuje miejsce naczelne w systemie gospodarczym, a przedsiębiorstwo nie dąży tylko do wypracowania zysków. Właściciel firmy spełniającej wymogi EC, wypracowane zyski dzieli w trójdziałowy sposób - na rozwój przedsiębiorstwa i tworzenie nowych miejsc pracy, na finansowanie potrzeb ludzi cierpiących oraz na tworzenie struktur, w których jedną z podstawowych wartości jest kultura dawania. Autor zastanawia się, czy nowy wzorzec gospodarczy - "ekonomii o ludzkim obliczu" pozostanie odosobnioną próbą naprawy świata, czy rozwinie się, obejmując coraz większą liczbę przedsiębiorstw.

The drawbacks of both socialist and communist systems force to look for the third route - capitalism with human face. One of such concepts is the so called economy of communion, also called the economy of sparing. It was introduced by the founder and leader of Focolari Movement Chiara Lubich in 1991. The basic element of this idea is a human being, his satisfaction, development, and work for other people. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu