BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Jerzy
Title
Układy outsourcingowe czy nowa forma prowadzenia działań gospodarczych?
Outsourcing Networks - a New Form of Operating Business?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 305-313, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Outsourcing, Holding, Alianse strategiczne
Enterprises cooperation, Outsourcing, Holding, Strategic alliances
Note
summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano zależności występujące między układami outsourcingowymi a innymi, obecnymi w naukach zarządzania formułami prowadzenia działań gospodarczych, takimi jak: sieci, alianse, holdingi czy układy kooperacyjne. Analiza wykazała, że układy outsourcingowe są już właściwie inną formą prowadzenia działań gospodarczych.

Outsourcing networks are the specific kind of interorganizational networks based on the outsourcing concept. The goal of the article is to prove, that such objects should be treated as a new form of operating business. In the article outsourcing networks were compared to such concepts as holding, alliance and co-operational systems. The results of the analysis show, that outsourcing networks, although contain some elements of the concepts mentioned above, are in fact a new form of organization of activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Foster R., Kaplan S. (2003), Twórcza destrukcja, Wyd. Galaktyka, Łódź.
 2. Haus B. (2001), Formy koncentracyjne, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław.
 3. Jagoda H., Haus B. (1995), Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa.
 4. Lichtarski J. (1993), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 5. Lichtarski J. (2001), Istota i formy współpracy, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław.
 6. Niemczyk J. (2003), Sieć jako obiekt badań w naukach zarządzania, [w:] Management Forum 2020, red. K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, Poznań.
 7. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroclaw.
 8. Romanowska M., Trocki M. (2002), Przedsiębiorstwo partnerskie - w poszukiwaniu równowagi pomiędzy rywalizacją i współdziałaniem, Masters of Business Administration, vol. 59, nr 6.
 9. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 10. Trocki M. (2000), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 11. Wiankowski S. (1999), Metoda oceny organizacji i funkcjonowania grup kapitałowych, [w:] S. Wiankowski i in., Zarządzanie grupą kapitałową, Orgmasz, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu