BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potocki Arkadiusz (Wydział Zarządzania)
Title
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne
Integrated Function of Communication in Organization versus Organizational Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 329-335, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Zachowania organizacyjne, Zmiany organizacyjne
Communication in organisation, Organisational behaviour, Organisational change
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia istotę i wymiary integracyjnej funkcji komunikowania się w przedsiębiorstwie. Charakteryzowane wymiary to: integracja zewnętrzna, wewnętrzna, intelektualna i emocjonalna. Efektem tych integracji są różnego rodzaju zmiany organizacyjne.

The article presents the essence and dimensions of integrated function of communication in organization. It is said that this dimension of communication has the form of exterior, process-internal, intellectual and emotional integration. All these dimensions are directed to put organizational changes into practices. Therefore the motivation and teambuilding have the biggest importance. In short, in the article, the instruments of communicating in the extent of integrated function of communication are pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne - twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 2. Dobek-Ostrowska B. (2002), Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław.
 3. Dobek-Ostrowska B. (red.), (1998), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 4. Grabowski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing, PWE, Warszawa.
 5. Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 6. Mikołajczyk Z. (1995), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 7. Mruk H. (red.), (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa.
 8. Pluta E. (2001), Public relations - moda czy konieczność? Teoria i praktyka, Twigger, Warszawa.
 9. Proctor T. (2003), Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 11. Rozwadowska B. (2002), Public relation. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 12. Sikorski C. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 13. Stankiewicz J. (1999), Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 14. Zarębska A. (2000), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 15. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu