BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszyk-Kowalska Gabriela
Title
Od kluczowych kompetencji do przewagi konkurencyjnej
From Core Competences for Competitive Advantage
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 336-341, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Kompetencje, Zarządzanie kompetencjami, Przewaga konkurencyjna
Competences, Competence management, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia istotę i budowę kluczowych kompetencji. Na kluczowe kompetencje składają się następujące elementy: wiedza, informacje, umiejętności, technologia, struktura, relacje i reputacja. Autorka charakteryzuje ww. elementy. Omawia ponadto wymagania, jakie kompetencje powinny spełniać, aby można było je uznać za kluczowe.

Core competences decide about direction of development of enterprise, innovative, construction of competitive advantage. Valuable, rare and hard for imitation of specificity, but core competences are such, they allow to get competitive advantage. However, it does not identify majority enterprise domains, it owns core competences in which. Enterprise must remain in balance with enclosing, proficiently stock locate, and also use simultaneously deferring ability, who will allow to achieve superiority it. It is obliged to be based core competences on strategic plans of managements creation of this superiority. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Campbell D., Stonehouse G., Houston B. (2002), Business Strategy, Butterworth-Heinemann, Oxford, Amsterdam, Boston, London, New York, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo.
 2. Hamel G., Prahalad C. K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 3. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 4. Krzakiewicz K. (red.) (1994), Podstawy organizacji i zarządzania, AE, Poznań.
 5. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 6. Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, ANTYKWA, Kraków.
 7. Pfeffer J., Sutton R.I. (2002), Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Reber S.A. (2000), Słownik psychologii, SCHOLAR, Warszawa.
 10. Roszyk-Kowalska G., Staś L. (2003), Klasyczne i współczesne poglądy na kompetencje w zarządzaniu, [w:] Współczesne interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji i zarządzaniu, red. P. Banaszyk, AE, Poznań.
 11. Rowińska-Fronczek M. (2003), Rodzaje wiedzy w przedsiębiorstwie, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 12. Smid W. (2000), Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 13. Stoner J.A.F., Frejman R.E., Gilbert D.R. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 14. Zalewski A. (2000), Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu