BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sus-Januchowska Aleksandra
Title
Procedura zarządzania ryzykiem zintegrowanym - wyniki badań
Procedure of Management Integrated Risk - Results of Empirical Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 342-349, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zintegrowane, Systemy zintegrowane
Risk, Risk management, Integrated management, Integrated system
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badań, które miały na celu zbadanie relacji zachodzących pomiędzy składnikami ryzyka zintegrowanego. Badania potwierdziły, że ryzyko jest immanentną częścią trzech obszarów zarządzania: jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto wczesna identyfikacja relacji zachodzących pomiędzy elementami ryzyka zintegrowanego może prowadzić do utworzenia w organizacji systemu prewencyjnego.

Empirical research rełated to integrated risk and integrated risk management was conducted in 2004. The main goals of that research was to answer two questions: 1) can risk be an integrator of board activity in three areas: quality , environmental and work safety management? 2) could early identification and estimates of integrated risk result in the elimination of potential risk, through making a preventive system, also called an early warning system? Part of the research which shows how to organize operations in case of risk - that is, identifying it, making quality estimates, and choosing an integrated risk strategy - are introduced in the present article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bernstein P.L. (1997), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.
  2. Chełpa S. (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunek i dynamika zmian, AE, Wrocław.
  3. Czarzasty J. (2003), Triangulacja - refleksje z badań, [w:] M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
  4. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
  5. Lewandowski J. (2000), Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Politechnika Łódzka, Łódź.
  6. Oaks S. (2004), Ryzyko wpisane w codzienność biznesu, "Manager", nr 3.
  7. Osbert-Pociecha G. (2004) Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie" , nr 2.
  8. Pritchard C.L. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu