BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śnihur Janusz
Title
Benchmarking jako nowoczesne narzędzie promocji miast i regionów
Benchmarking as Modern Instrument of Promotion of City and Regions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 359-368, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Benchmarking, Promocja miasta, Rozwój miasta
Benchmarking, City promotion, City development
Note
summ.
Abstract
Artykuł zakłada implementację tradycyjnego benchmarkingu na potrzeby działań strategicznych i promocyjnych miast i regionów. Celem rozważań jest zwrócenie uwagi, że tworzenie strategii marketingowej miast (regionów) oraz określenie zadań dla wydziałów promocji miast powinno opierać się nie tylko na analizie SWOT własnej jednostki, ale również na przyrównaniu się do innych miast (regionów).

Cities (region), should lead marketing activity in foothold about objective data competing between them, which (who) allow to define site in accordance with other cities "market" city, among others, investment attractiveness in respect, tourist, communication etc. translation of benchmarking is one of such manner of getting data and executing of comparative analysis in accordance with other cities of competitors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Anderson B. (1995), Benchmarking, "Performance Management", Chapman & Hall, London.
  2. Czekaj J. (1995), Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa".
  3. Diagnoza i projekcja sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu chrzanowskiego (2000), Uniconsul.
  4. Karlóf B., Óstblom S. (1995), Benchmarking, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
  5. Martyniak Z. (1997), Organizacja i zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków.
  6. Obłój K. (1992), Strategiczna diagnoza firmy, "Businessman Magazyn", nr 10.
  7. Obłój K. (1993), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
  8. Rychlewski C. (1998), Wygrać mogą mądrzy i leniwi, "Prawo i Gospodarka".
  9. Urbaniak M. (1999), Benchmarking - sztuka kopiowania, "Manager", nr 1.
  10. www .umbrella.org.pl 20.10.2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu