BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz
Title
Wykorzystanie średnioważonego kosztu kapitału w ocenie efektywności inwestycji
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 2, s. 32-35
Keyword
Zadłużenie przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Efektywność inwestycji, Koszt kapitału
Company indebtedness, Investment financing, Efficiency of investment, Capital cost
Abstract
Przeanalizowano założenia stosowania średnioważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (weighted average cost of capital, WACC) w ocenie efektywności inwestycji. Wskazano błędy, jakie mogą pojawić się w wyniku niepoprawnego użycia WACC jako stopy dyskontowej w ocenie efektywności inwestycji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. AGGARWAL, Corporate Use of Sophisticated Capital Budgeting Techniques: A Strategic Perspective and a Critique of Survey Results, „Interfaces", Vol. 10(2), April 1980, s. 31-33.
  2. G.C. ARNOLD, P.D. HATZOPOULOS, The Theory-Practice Gap in Capital Budgeting: Evidence from the United Kingdom, „Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 27(5)&(6), June/July 2000, s. 619.
  3. R.A. BREALEY, S.C. MYERS, Principles of Corporate Finance, wyd. 4, McGraw-Hill 1991, s. 458 i dalsze.
  4. T.A. LUHRMAN, Using APV: A Better Tool for Valuing Operations, „Harvard Business Review", Vol. 75(3), May/ June 1997, s. 145-146.
  5. S. LUMBY, Investment Appraisal and Financing Decisions, Chapman & Hall 1991, wyd. 4, s. 332.
  6. S.C. MYERS, Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions - Implications for Capital Budgeting, „Journal of Finance", March 1974, s. 1-26.
  7. A. RAPPAPORT, A Critique of Capital Budgeting Questionnaires. „Interfaces", Vol. 9(3) May 1979, s. 100-105.
  8. S.A. ROSS, R.W. WESTERFIELD, J. JAFFE, Corporate Finance, wyd. 4, Irwin, Chicago 1996.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu