BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolf Tomasz
Title
Pomoc za pięć dwunasta
Source
Bank, 2004, nr 1, s. 34-35
Keyword
Fundusze poręczeń kredytowych, Wspieranie small businessu, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Gwarancje eksportowe
Credit guarantee funds, Small business support, Business activity lending, Export guarantees
Company
Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
, ,
Abstract
W Polsce powstaje system funduszy gwarancyjnych. Omówiono działaność Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, sektora bankowego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania small businessu oraz gwarancji eksportowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu