BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdanowicz Beata
Title
Compliance - nowa funkcja banków
Source
Bezpieczny Bank, 2004, nr 1 (22), s. 79-87, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Bankowość, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko bankowe, Zarządzanie ryzykiem
Banking, New capital accord, Banking risk, Risk management
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Podczas prac Komitetu Bazylejskiego zwrócono uwagę na oddzielne ryzyko - ryzyko braku dostosowania. Wiąże sie ono z potrzebą kolejnych dostosowań struktur i sposobów działania do wprowadzanych wymogów. Celem działalności dostosowawczej banku, czyli funkcji compliance, ma być właściwe zarządzanie ryzykiem braku dostosowania. Ta nowa kategoria obejmuje ryzyko wszelkich prawnych i regulacyjnych sankcji, strat finansowych oraz utraty reputacji, jakie mogą dotknąć bank w wyniku niedostosowania jego działalności do norm prawnych, regulacji, przepisów i innych obowiązujących standardów. Omówiono skutki Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) i w tym kontekście rosnące znaczenie funkcji compliance. Zamieszczono propozycję znanej firmy informatycznej dotyczącą praktycznego podejścia do rozwiązania problemu compliance.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. The compliance function in banks. Consultative Document, Basel Committee on Banking Supervision, październik 2003 r.
  2. Basel II - A new competitive landscape, The Banker, październik 2003 r.
  3. Nowa Bazylejska Umowa Kredytowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Paweł Dziekański, NBP, Materiały i Studia, Warszawa 2003 r.
  4. Komitet Bazylejski ds. nadzoru bankowego - rola i zadania, Mariusz Koterwas, Bezpieczny Bank, BFG, Warszawa 2003 r.
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu