BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strużyna Janusz, Szczepankiewicz Ewa
Title
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych polskich firmach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 5, s. 9-21
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Strategic management, Small business
Abstract
Małe firmy są traktowane współcześnie jako ważny element systemu gospodarczo-społecznego kraju. Jak jest oceniana jakość zarządzania w małych firmach? W odpowiedzi na tę potrzebę w Katedrze Przedsiębiorczości Akademii Ekonimicznej w Katowicach przeprowadzono badania nad strategicznym zarządzaniem zasobam ludzkimi w małych firmach. Wycinek informacji podano w niniejszym artykule.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu