BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gableta Małgorzata, Brzeziński Tomasz
Title
Bariery i możliwości wzrostu zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 5, s. 23-29
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zatrudnienie
Small business, Employment
Abstract
W artykule ukazano ograniczenia wzrostu zatrudnienia w sektorze MSP, koncentrując się szczególnie na powiązaniach pomiędzy rozwojem tych firm a zatrudnieniem. Rozpatrując szanse wzrostu liczby miejsc pracy, zwrócono również uwagę na doświadczenia krajów zachodnich w zakresie powoływania nowych firm oraz wspierania ich rozwoju poprzez odpowiednie rozwiązania instrumentalne i instytucjonalne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu