BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan, Wójcik-Karpacz Anna
Title
Sposoby motywowania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 5, s. 31-35
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Small business, Motivating employees
Abstract
Artykuł zawiera rozważania związane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŚP. Autorzy - na podstawie badań przeprowadzonych w regionie świętokrzyskim - zwracają uwagę na dotychczasowe formy. Podkreślają konieczność różnicowania bodźców oraz dokształcania się właścicieli małych i śrenich przedsiębiorstw w zakresie wiedzy o motywacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu