BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 5, s. 37-47
Keyword
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał innowacyjny, Kapitał intelektualny, Kapitał rynkowy
Human capital, Human Resources Management (HRM), Small business, Innovative capital, Intellectual capital, Market capital
Abstract
Kapitał intelektualny składa się z 4 komponentów: kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego, kapitału rynkowego i kapitału innowacyjnego. W niniejszym opracowaniu podjęta została próba zaprezentowania zasad rozwoju kapitau intelektualnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu