BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidor-Rządkowska Małgorzata
Title
Trudna sztuka rozstań
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 5, s. 49-57
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Ocena pracowników, Redukcja zatrudnienia, Kultura organizacji, Ocena pracy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Employee appraisal, Employment reduction, Corporate culture, Work evaluation, Enterprise management
Abstract
Wypracowanie form i procedur rozstawania się z osobami kończącymi pracę w firmie staje się koniecznością. Sposób zwalniania pracownika stanowi bowiem swoistego rodzaju sprawdzian kultury organizacyjnej. Wywiera wpływ nie tylko na osobę odchodzącą, lecz także na wizerunek firmy oraz poziom zaangażowania pozostałych w niej pracowników. Zasygnalizowano najistotniejsze problemy związane z decyzją o zwalnianiu pracownika spowodowane negatywną oceną pracy oraz koniecznością zmniejszenia liczby personelu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu