BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaś Roman
Title
Kulturowe uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 6, s. 71-97
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kadra kierownicza, Decyzje kierownicze, Płace
Human Resources Management (HRM), Managerial staff, Management decision, Wages
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie związków zachodzących pomiędzy cechami kultury w wybranych krajach gospodarki rynkowej a strukturą i rozpiętością dochodów z pracy kadry kierowniczej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu