BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krystosik Anna
Title
Porównanie zarządzania zasobami ludzkimi w polskich filiach dwóch międzynarodowych koncernów
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 6, s. 99-109
Keyword
Kultura organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia zarządzania, Analiza porównawcza, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Koncerny, Struktura organizacyjna, Struktura przedsiębiorstwa
Corporate culture, Human Resources Management (HRM), Enterprise management, Management strategy, Comparative analysis, Communication in organisation, Concerns, Organisational structure, Structure of company
Abstract
Przedmiotem analizy są dwa przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, które zostały utworzone w Polsce w latach dziewięćdziesiątych i są liderami na swoich rynkach. Kluczem do ich sukcesu są ludzie, ich potencjał, kwalifikacje, jakość pracy, zaangażowanie, bez których nie byłoby dotychczasowych osiągnięć. Porównanie dotyczy struktury organizacyjnej, roli zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i strategii zarządzania w tych koncernach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu