BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Radosław
Title
Podobieństwa i różnice w opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej podatkami PIT i CIT
Similarities and Differences between Taxation on Incomes of Enterprises
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 160, s. 101-114
Issue title
Wybrane zagadnienia finansów. Cz. 1
Keyword
Podatki, Prawo podatkowe, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Stawki podatkowe, Ulgi podatkowe, Zwolnienia podatkowe
Taxes, Tax regulations, Income tax, Individual income tax, Corporate income tax, Tax rates, Tax incentives, Tax exemption
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podobieństwa i różnice w opodatkowaniu podmiotów gospodarczych występujące pomiędzy podatkiem dochodowym od osób fizycznych a podatkiem dochodowym od osób prawnych. Analizie poddano podatki dochodowe z wyjątkiem uproszczonych form opodatkowania. Zwrócono uwagę na to, w jakim stopniu odmienność poszczególnych elementów konstrukcji tych podatków może być barierą utrudniającą ustanowienie wspólnych norm opodatkowania przedsiębiorstw.

Polish enterprises have to pay different income taxes. Taxation depends on legal form of firms. The objective of this paper was to present similarities and differences between personal income tax and corporate income tax, in respect of taxation of enterprises. The rules of taxation on income of firms have been given. Similarities and differences between personal income tax and corporate income tax have been described. The proposals of implementing common rules for both taxes have been presented. The implications of such changes have been discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu