BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudowski Piotr
Title
Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach cz. 2
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 5, s. 34-39, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Jakość, Zarządzanie jakością, Systemy jakości, System zarządzania jakością, Certyfikacja systemu jakości
Quality, Quality management, Quality systems, Quality management systems, Quality system certification
Note
Zawiera rysunki: [1] Najważniejsze korzyści płynące z certyfikacji SZJ wg oceny badanych organizacji, [2] Negatywne aspekty związane z procesem certyfikacji SZJ, [3] Korzyści wynikające z funkcjonowania SZJ w organizacji, [4] Czynniki wpływające negatywnie na funkcjonowanie SZJ w badanych organizacjach
Abstract
Niniejszy artykuł to kontynuacja opracowania przedstawionego w 4 numerze Problemów Jakości (2006). Zaprezentowano wyniki badań odnoszące się do dwóch zagadnień certyfikacji oraz funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przedstawiono: korzyści z certyfikacji SZJ, aspekty negatywne związane z procesem certyfikacji, korzyści z systemu jakości funkcjonującego w organizacji oraz czynniki utrudniające funkcjonowanie systemów jakości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grudowski P. Księga jakości według normy ISO 9001:2000. Przykład z komentarzem. Metodyka opracowania. ODDK, Gdańsk 2004.
  2. Grudowski P. Niezgodności stwierdzane w trakcie certyfikacji systemów jakości małych organizacji w: „Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania" Akademia Podlaska, ORGMASZ, Siedlce, 2005.
  3. Grudowski P. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w małej firmie. Dokumentacja. Wdrażanie. Audit, OPO - AJG, Bydgoszcz, 2004.
  4. Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Report on the Implementation of the European Charter for Small Enterprises, COM 68, 6 luty 2002.
  5. Stevenson T.H., Barnes F. C., Fourteen Years of ISO 9000 Impact, Criticisms, Costs and Benefits. Business Horizons, Vol. 44 (3) May-June 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu