BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żakowska Hanna
Title
Akty prawne oraz normatywne UE dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych - harmonizacja prawa polskiego
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 2, s. 40-50
Keyword
Opakowania, Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Odpady przemysłowe, Ochrona środowiska, Recykling, Dyrektywy WE, Prawo WE, Prawo
Packaging, Waste management, Commercial wastes, Industrial waste, Environmental protection, Recycling, EC directives, European Community law, Law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przeanalizowano system wspólnotowego prawa o odpadach opakowaniowych. Opiera się on na zasadach i pojęciach zawartych w Dyrektywie 75/442/EEC znowelizowanej w 1991 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu