BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Szczepańska Krystyna
Title
Wdrażanie prawa Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników do prawa polskiego (cz.I)
Source
Prawo Unii Europejskiej, 2003, nr 5 wrzesień-październik, s. 11-15
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Prawo WE, Prawo, Dyrektywy WE, Dyrektywy EWG
Health and safety at work, European Community law, Law, EC directives, EEC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Omówiono prawo Wspólnot Europejskich dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Następnie przedstawiono polskie prawo w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu