BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chotkowski Jacek
Title
Kierunki zmian w koncepcji i praktyce marketingu
The Directions of Changes in the Marketing Conceptions and Marketing Practice
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 3, s. 24-27, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Polityka marketingowa, Strategia marketingowa, Marketingowy system informacyjny, Społeczeństwo informacyjne, Marketing rolny
Marketing policy, Marketing strategy, Marketing information system, Information society, Agricultural marketing
Note
synopsis, summ.
Abstract
Celem pracy jest zasygnalizowanie najważniejszych kierunków zmian we współczesnym marketingu, które powinny być uwzględnione również na rynku produktów rolno-spożywczych. Zasady marketingu zmierzają obecnie w kierunku rozwoju wzajemnie korzystnej współpracy (partnerstwa) zamiast współzawodnictwa między sprzedawcą a nabywcą. Rośnie rola internetu oraz wiedzy i informacji, a także ekologii i etyki oraz marketingu strategicznego i społecznego. (oryg. streszcz.)

The aim of this work is to point out the most important trends in the modern marketing, which should be adopted also on the agricultural market of consumer goods. The marketing principles tend to the directions of development of mutual profitable cooperation (partnership), instead of the competition between seller and purchaser. The role of Internet, knowledge, information, ethics, and also ecological marketing, strategic and social marketing is still growing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dietl J. 2001: Dylematy badań współczesnego marketingu. Marketing i Rynek, nr 3, 2-9.
 2. Drucker P. 1994: Praktyka zarządzania. Czytelnik, AE Kraków, Nowoczesność, Warszawa.
 3. Fazlagić A. 2005: W poszukiwaniu uwagi - gospodarka zaistnienia. Marketing i Rynek, nr l, 32-36.
 4. Gagnon J.L., Chu J.J. 2005: Retail in 2010. A world of extremes. Strategy & Leadership, vol. 33, nr 5, 13-23.
 5. Kaczmarczyk S. 2005: Systematyzacja podstawowych kategorii nowego marketingu. Krytyka starych paradygmatów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 414, 63-70.
 6. Kokoszka I. 2001:Wszystkie szaty dla króla. Marketing Serwis, nr 5, 44-45.
 7. Kotler P. 2005: Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu. PWE, Warszawa.
 8. Kowalska-Musial M. 2006: Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa. Marketing i Rynek, nr 3, 2-8.
 9. Oczachowski D. 2005: Doskonalenie metod oceny efektywności działań marketingowych jako warunek utrzymania pozycji marketingu w przyszłości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 414, 107-115.
 10. Pizło W. 2005: Marketing relacji a marketing społeczny. Roczniki Naukowe SERIA, t. VII, z. 3, 137-142.
 11. Rogoziński K. 1998: Nowy marketing usług. AE, Poznań.
 12. Sikorska M. 2004: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Marketing i Rynek, nr 12, 35-36.
 13. Szóstek A. 2005 : Etyka u progu XXI wieku. Wykład inauguracyjny SGGW Warszawa. Agricola, nr 11, 7-10.
 14. Thomas J., Gupta R.K. 2005: Marketing theory and practice: evolving through turbulent times. Global Business Review, vol. 6, nr 1, 95-112.
 15. Vargo S.L., Lusch R.F. 2004: Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, vol. 68, nr 10, 76-88.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu